Voorwaarden Villa Daisy

De huurder is verplicht de woning als goed huisvest en volgens bestemming te bewonen.

  • Bij vertrek dient men de woning en inventaris net zo achter te laten, als men die heeft aangetroffen bij aankomst.
  • Overschrijding van het maximaal aantal personen is verboden. Bij niet nakoming hiervan dient de woning op eerste aanzegging van de beheerder onmiddelijk te worden ontruimt (Spaans recht).
  • Bovenmatig gebruik van electra wordt verrekend met de borgsom.
  • Het plaatsen van tenten of caravans op het terrein behorend bij de villa is verboden.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Huurcondities
Op de (ver)huur zijn de huurvoorwaarden volgens Spaans recht van toepassing.
De villa wordt uitsluitend verhuurd aan gezinnen of personen van 25 jaar of ouder en voor volle weken of per maand. Een week loopt van zaterdag tot zaterdag. Voor 10:00 uur 's ochtends moet men de villa verlaten hebben en de nieuwe gast kan na 14:00 uur de villa betrekken. Het is niet toegestaan de villa met meer dan 6 (+1) personen te bewonen.

Bij uw tweede betaling dient er tevens een garantiesom te worden betaald aan de verhuurder voor eventuele beschadigingen, breuk en vermissing van inventaris, t.w. € 200,--. Na uw vertrek zal de villa door de beheerder geinspecteerd worden. Indien er geen onregelmatigheden worden aangetroffen zal de garantiesom direct worden teruggestort. Mocht de borgsom ad € 200,-- niet toereikend zijn voor de aangebrachte schade dan blijft de huurder aansprakelijk voor het totaal, alswel eventueel door verhuurder te maken proceskosten.

Annuleringen
Wanneer van de gehuurde woning voor de overeengekomen periode geen gebruik kan worden gemaakt en de reservering wordt afgezegd, dient alsnog het volledige huurbedrag voldaan te worden. Restitutie, verminderd met € 25,-- administratiekosten, vindt slechts dan plaats indien er een andere huurder voor dezelfde periode kan worden gevonden. Wij adviseren u in een dergelijke situatie uw annuleringsverzekering aan te spreken.

Aansprakelijkheid
De eigenaar kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld inzake verlies, schade, kwetsing of ongeval, veroorzaakt aan personen of goederen, door het gebruik van de villa en toebehoren.
Op de huurovereenkomst is het Spaanse recht van toepassing. De Spaanse rechter ter plaatse is bij uitsluiting bevoegd.

Klachten
Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan onze villa. Desondanks kan het voorkomen, dat u over de villa of inrichting, een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Begeeft u zich dan onmiddellijk naar de beheerder, hij is verantwoordelijk voor de staat van de woning en inrichting. Klachten achteraf kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.